Kolejny korzystny wyrok frankowicza wobec banku!

Kolejny sukces naszej Kancelarii, osiągnięty przez r. pr. Renatę Górną, specjalizującą się m. in. w złożonej problematyce tzw. „kredytów frankowych”.

W dniu 11 lipca 2022r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie I Wydział Cywilny zapadł kolejny, korzystny dla „frankowicza” wyrok (sygn. akt I C 802/20), odfrankawiający umowę kredytu zawartą przez naszych klientów z Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzednikiem prawnym pozwanego Santander Banku Polska S.A. z siedzibą W warszawie.

– Sąd ustalił w pkt II bezskuteczność wobec kredytobiorców niedozwolonych postanowień umownych, zawartych w umowie kredytu oraz ogólnych warunkach kredytowania (podane w tym punkcie) oraz w pkt III wyroku zasądził nadpłatę w wysokości 29.726,76 złotych oraz nadpłatę w wysokości 20.799,95 franków szwajcarskich – informuje mec. Renata Górna.

WZ kolei w pkt V Sąd zasądził od banku koszty procesu w kwocie 13 334,00 zł.

(Wyrok jest nieprawomocny)